لزوم استعدادیابی در عرصه داوری/ داوران ایرانی جزء بهترین‌های جهان هستند

لزوم استعدادیابی در عرصه داوری/ داوران ایرانی جزء بهترین‌های جهان هستند
رئیس جدید دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال کشور به‌ ضرورت اهمیت استعدادیابی و جوان‌گرایی در عرصه داوری تأکید کرد.

لزوم استعدادیابی در عرصه داوری/ داوران ایرانی جزء بهترین‌های جهان هستند

رئیس جدید دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال کشور به‌ ضرورت اهمیت استعدادیابی و جوان‌گرایی در عرصه داوری تأکید کرد.
لزوم استعدادیابی در عرصه داوری/ داوران ایرانی جزء بهترین‌های جهان هستند

گروه تلگرام

View more posts from this author