لزوم استفاده شهرداری قم از ظرفیت بسیج در نیمه شعبان

لزوم استفاده شهرداری قم از ظرفیت بسیج در نیمه شعبان
معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران گفت: با حضور بسیج امنیت، راهنمایی زائران و ساماندهی پارک‌سوارها در نیمه شعبان سال 93 مطلوب بوده اما دو سال اخیر بدون بسیج مشکلاتی داشته‌ایم که امیدواریم شهرداری قم امسال از این نهاد استفاده کند.

لزوم استفاده شهرداری قم از ظرفیت بسیج در نیمه شعبان

معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران گفت: با حضور بسیج امنیت، راهنمایی زائران و ساماندهی پارک‌سوارها در نیمه شعبان سال 93 مطلوب بوده اما دو سال اخیر بدون بسیج مشکلاتی داشته‌ایم که امیدواریم شهرداری قم امسال از این نهاد استفاده کند.
لزوم استفاده شهرداری قم از ظرفیت بسیج در نیمه شعبان

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

View more posts from this author