لزوم افزایش قدرت دفاعی کشور/ مانورهای موشکی سپاه ضروری است

لزوم افزایش قدرت دفاعی کشور/ مانورهای موشکی سپاه ضروری است
امام جمعه موقت شهرری در واکنش به اظهارات برخی افراد مبنی بر این‌که «فردای دنیا، فردای مذاکره است، دنیای موشک نیست»، گفت: دین مبین اسلام همواره هم بر افزایش قدرت دفاعی و هم گفتمان منطق و استدلال تاکید داشته است.

لزوم افزایش قدرت دفاعی کشور/ مانورهای موشکی سپاه ضروری است

امام جمعه موقت شهرری در واکنش به اظهارات برخی افراد مبنی بر این‌که «فردای دنیا، فردای مذاکره است، دنیای موشک نیست»، گفت: دین مبین اسلام همواره هم بر افزایش قدرت دفاعی و هم گفتمان منطق و استدلال تاکید داشته است.
لزوم افزایش قدرت دفاعی کشور/ مانورهای موشکی سپاه ضروری است

فروش بک لینک

View more posts from this author