لزوم بازخوانی رشادت‌های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در مدارس

لزوم بازخوانی رشادت‌های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در مدارس
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان گفت: رخدادها و رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مدارس استان زنجان بازخوانی شود.

لزوم بازخوانی رشادت‌های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در مدارس

فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان گفت: رخدادها و رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مدارس استان زنجان بازخوانی شود.
لزوم بازخوانی رشادت‌های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در مدارس

فروش بک لینک

آهنگ جدید

View more posts from this author