لزوم تدوین آیین‌نامه ساماندهی برگزاری نمایشگاه‌های شیراز

لزوم تدوین آیین‌نامه ساماندهی برگزاری نمایشگاه‌های شیراز
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: در راستای هماهنگی، یکپارچگی و هدفمندی نمایشگاه‌های نوروزی شیراز و سایر ایام مناسب است آیین‌نامه برگزاری این مهم تدوین شود.

لزوم تدوین آیین‌نامه ساماندهی برگزاری نمایشگاه‌های شیراز

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: در راستای هماهنگی، یکپارچگی و هدفمندی نمایشگاه‌های نوروزی شیراز و سایر ایام مناسب است آیین‌نامه برگزاری این مهم تدوین شود.
لزوم تدوین آیین‌نامه ساماندهی برگزاری نمایشگاه‌های شیراز

فروش بک لینک

View more posts from this author