لزوم ترویج فرهنگ استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی

لزوم ترویج فرهنگ استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی
رئیس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای استان بوشهر گفت: به دلیل عدم استفاده سالم از فضای مجازی، خطرات زیادی در کمین فرزندان بوده که متولیان امر و والدین باید توان خود را برای کاهش این تهدید‌ها به‌کار گیرند و فرهنگ استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی را ترویج دهند.

لزوم ترویج فرهنگ استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای استان بوشهر گفت: به دلیل عدم استفاده سالم از فضای مجازی، خطرات زیادی در کمین فرزندان بوده که متولیان امر و والدین باید توان خود را برای کاهش این تهدید‌ها به‌کار گیرند و فرهنگ استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی را ترویج دهند.
لزوم ترویج فرهنگ استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی

View more posts from this author