لزوم توجه و انجام هزار برابر اقدامات برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس

لزوم توجه و انجام هزار برابر اقدامات برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با اینکه در برنامه‌های هنری و تلویزونی مانند فیلم‌سازی اقدامات زیادی درباره دفاع مقدس صورت گرفته است ولی هزاران برابر این تلاش‌های انجام شده باید کار انجام شود.

لزوم توجه و انجام هزار برابر اقدامات برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با اینکه در برنامه‌های هنری و تلویزونی مانند فیلم‌سازی اقدامات زیادی درباره دفاع مقدس صورت گرفته است ولی هزاران برابر این تلاش‌های انجام شده باید کار انجام شود.
لزوم توجه و انجام هزار برابر اقدامات برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس

bluray movie download

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author