لزوم حمایت از سرمایه‌های معنوی خراسان شمالی توسط مسؤولان

لزوم حمایت از سرمایه‌های معنوی خراسان شمالی توسط مسؤولان
امام‌جمعه اسفراین بر لزوم حمایت از سرمایه‌های معنوی استان خراسان شمالی توسط مسؤولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

لزوم حمایت از سرمایه‌های معنوی خراسان شمالی توسط مسؤولان

امام‌جمعه اسفراین بر لزوم حمایت از سرمایه‌های معنوی استان خراسان شمالی توسط مسؤولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
لزوم حمایت از سرمایه‌های معنوی خراسان شمالی توسط مسؤولان

View more posts from this author