لزوم حمایت صندوق توسعه ملی از زنان کارآفرین تولید کننده «گل‌ رز» در کهگیلویه‌ و‌ بویراحمد

لزوم حمایت صندوق توسعه ملی از زنان کارآفرین تولید کننده «گل‌ رز» در کهگیلویه‌ و‌ بویراحمد
مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد از لزوم حمایت صندوق توسعه ملی از زنان کارآفرین تولید کننده گل‌رز در این استان سخن به میان آورد.

لزوم حمایت صندوق توسعه ملی از زنان کارآفرین تولید کننده «گل‌ رز» در کهگیلویه‌ و‌ بویراحمد

مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد از لزوم حمایت صندوق توسعه ملی از زنان کارآفرین تولید کننده گل‌رز در این استان سخن به میان آورد.
لزوم حمایت صندوق توسعه ملی از زنان کارآفرین تولید کننده «گل‌ رز» در کهگیلویه‌ و‌ بویراحمد

میهن دانلود

View more posts from this author