لغزندگی جاده‌های خراسان شمالی و لزوم احتیاط بیشتر در رانندگی

لغزندگی جاده‌های خراسان شمالی و لزوم احتیاط بیشتر در رانندگی
معاون راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: با توجه به بارش باران در جاده‌ها و برف در ارتفاعات از این‌ رو جاده‌های برون‌شهری این استان لغزنده است.

لغزندگی جاده‌های خراسان شمالی و لزوم احتیاط بیشتر در رانندگی

معاون راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: با توجه به بارش باران در جاده‌ها و برف در ارتفاعات از این‌ رو جاده‌های برون‌شهری این استان لغزنده است.
لغزندگی جاده‌های خراسان شمالی و لزوم احتیاط بیشتر در رانندگی

بک لینک

View more posts from this author