مازندران با کسب 23 مدال قهرمان کاپ میلو مالزی شد

مازندران با کسب 23 مدال قهرمان کاپ میلو مالزی شد
رئیس هیأت کاراته مازندران گفت: تیم مدافعان حرم مازندران در مسابقات کاپ میلو مالزی با کسب 23 مدال با اقتدار قهرمان شد.

مازندران با کسب 23 مدال قهرمان کاپ میلو مالزی شد

رئیس هیأت کاراته مازندران گفت: تیم مدافعان حرم مازندران در مسابقات کاپ میلو مالزی با کسب 23 مدال با اقتدار قهرمان شد.
مازندران با کسب 23 مدال قهرمان کاپ میلو مالزی شد

موسیقی

View more posts from this author