مانور قطعی گاز در شهرستان دهاقان با حضور 3 شهر معین برگزار شد

مانور قطعی گاز در شهرستان دهاقان با حضور 3 شهر معین برگزار شد
مانور افت فشار و قطعی گاز با حضور سه شهرستان‌ معین مبارکه، سمیرم و شهرضا در ایستگاه لاریچه دهاقان به مدت 11 ساعت برگزار شد.

مانور قطعی گاز در شهرستان دهاقان با حضور 3 شهر معین برگزار شد

مانور افت فشار و قطعی گاز با حضور سه شهرستان‌ معین مبارکه، سمیرم و شهرضا در ایستگاه لاریچه دهاقان به مدت 11 ساعت برگزار شد.
مانور قطعی گاز در شهرستان دهاقان با حضور 3 شهر معین برگزار شد

خبر جدید

View more posts from this author