مانور منطقه‌ای اطفای حریق در ایلام برگزار می‌شود

مانور منطقه‌ای اطفای حریق در ایلام برگزار می‌شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از برگزاری مانور منطقه‌ای اطفای حریق در استان خبر داد.

مانور منطقه‌ای اطفای حریق در ایلام برگزار می‌شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از برگزاری مانور منطقه‌ای اطفای حریق در استان خبر داد.
مانور منطقه‌ای اطفای حریق در ایلام برگزار می‌شود

مرکز فیلم

View more posts from this author