ماهانه 10 هزار نفر به جمعیت شیراز افزوده می‌شود/ همچنان توان دلالی از تولید بیشتر است

ماهانه 10 هزار نفر به جمعیت شیراز افزوده می‌شود/ همچنان توان دلالی از تولید بیشتر است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: ماهانه به‌طور متوسط 10 هزار نفر به جمعیت شیراز افزوده می‌شود.

ماهانه 10 هزار نفر به جمعیت شیراز افزوده می‌شود/ همچنان توان دلالی از تولید بیشتر است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: ماهانه به‌طور متوسط 10 هزار نفر به جمعیت شیراز افزوده می‌شود.
ماهانه 10 هزار نفر به جمعیت شیراز افزوده می‌شود/ همچنان توان دلالی از تولید بیشتر است

View more posts from this author