مجاهدان انقلاب اسلامی تروریست‌ها را در خارج از مرزها زمین‌گیر کردند

مجاهدان انقلاب اسلامی تروریست‌ها را در خارج از مرزها زمین‌گیر کردند
امام جمعه اردبیل گفت: مجاهدان انقلاب اسلامی و فرزندان رشید این مرز و بوم فرسنگ‌ها خارج از مرزهای کشورمان با تروریست‌ها و گروه‌های تکفیری مبارزه می‌کنند تا آنها قدرت ورود به کشورمان را نداشته باشند.

مجاهدان انقلاب اسلامی تروریست‌ها را در خارج از مرزها زمین‌گیر کردند

امام جمعه اردبیل گفت: مجاهدان انقلاب اسلامی و فرزندان رشید این مرز و بوم فرسنگ‌ها خارج از مرزهای کشورمان با تروریست‌ها و گروه‌های تکفیری مبارزه می‌کنند تا آنها قدرت ورود به کشورمان را نداشته باشند.
مجاهدان انقلاب اسلامی تروریست‌ها را در خارج از مرزها زمین‌گیر کردند

اس ام اس جدید

View more posts from this author