مجلس دهم ترکیب عجیبی دارد/ لاریجانی رئیس مجلس باقی می‌ماند

مجلس دهم ترکیب عجیبی دارد/ لاریجانی رئیس مجلس باقی می‌ماند
نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس نهم گفت: مجلس دهم ترکیب عجیبی دارد و امیدواریم گروه‌های سیاسی با منافع ملی و بین‌المللی کنار بیایند چون تفاوت دیدگاه‌ها مجلس پرتنشی به وجود می‌آورد.

مجلس دهم ترکیب عجیبی دارد/ لاریجانی رئیس مجلس باقی می‌ماند

نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس نهم گفت: مجلس دهم ترکیب عجیبی دارد و امیدواریم گروه‌های سیاسی با منافع ملی و بین‌المللی کنار بیایند چون تفاوت دیدگاه‌ها مجلس پرتنشی به وجود می‌آورد.
مجلس دهم ترکیب عجیبی دارد/ لاریجانی رئیس مجلس باقی می‌ماند

تلگرام

View more posts from this author