محدودیت تردد موتورسیکلت در جاده‌های کرمانشاه تا 14 فروردین

محدودیت تردد موتورسیکلت در جاده‌های کرمانشاه تا 14 فروردین
فرمانده پلیس‌راه استان کرمانشاه از ممنوعیت تردد موتورسیکلت تا 14 فروردین ماه سال‌جاری در جاده‌های استان کرمانشاه خبر داد.

محدودیت تردد موتورسیکلت در جاده‌های کرمانشاه تا 14 فروردین

فرمانده پلیس‌راه استان کرمانشاه از ممنوعیت تردد موتورسیکلت تا 14 فروردین ماه سال‌جاری در جاده‌های استان کرمانشاه خبر داد.
محدودیت تردد موتورسیکلت در جاده‌های کرمانشاه تا 14 فروردین

عکس های جدید

مرجع سلامتی

View more posts from this author