«محمد حسن‌زاده» با پالایش نفت آبادان تمدید کرد

«محمد حسن‌زاده» با پالایش نفت آبادان تمدید کرد
ملی‌پوش بسکتبال ایران قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با تیم پالایش نفت آبادان تمدید کرد.

«محمد حسن‌زاده» با پالایش نفت آبادان تمدید کرد

ملی‌پوش بسکتبال ایران قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با تیم پالایش نفت آبادان تمدید کرد.
«محمد حسن‌زاده» با پالایش نفت آبادان تمدید کرد

اسکای نیوز

View more posts from this author