محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک سنگین از آمل به سمت رودهن/ هراز یک‌‌طرفه نیست

محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک سنگین از آمل به سمت رودهن/ هراز یک‌‌طرفه نیست
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه محور هراز پس از پنج ساعت انسداد بازگشایی شد، گفت: اکنون ترافیک از آمل به سمت رودهن سنگین بوده و محور هراز یک‌طرفه نشده است.

محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک سنگین از آمل به سمت رودهن/ هراز یک‌‌طرفه نیست

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه محور هراز پس از پنج ساعت انسداد بازگشایی شد، گفت: اکنون ترافیک از آمل به سمت رودهن سنگین بوده و محور هراز یک‌طرفه نشده است.
محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک سنگین از آمل به سمت رودهن/ هراز یک‌‌طرفه نیست

خبرگذاری اصفحان

موبایل دوستان

View more posts from this author