مدارس خوزستان فردا تعطیل نیست/ پاک‌سازی مدارس پیش از حضور دانش‌آموزان

مدارس خوزستان فردا تعطیل نیست/ پاک‌سازی مدارس پیش از حضور دانش‌آموزان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی فردا چهارشنبه دایر است.

مدارس خوزستان فردا تعطیل نیست/ پاک‌سازی مدارس پیش از حضور دانش‌آموزان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی فردا چهارشنبه دایر است.
مدارس خوزستان فردا تعطیل نیست/ پاک‌سازی مدارس پیش از حضور دانش‌آموزان

View more posts from this author