مدعیان جدایی دین از سیاست نگاهشان به مشی امام خمینی (ره) نگاهی سکولار است

مدعیان جدایی دین از سیاست نگاهشان به مشی امام خمینی (ره) نگاهی سکولار است
مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الزمان اصفهان گفت: کسانی که دین را از سیاست جدا می‌دانند همان افرادی هستند که نگاهشان به دین اسلام و خط و مشی امام خمینی (ره) نگاهی سکولار است.

مدعیان جدایی دین از سیاست نگاهشان به مشی امام خمینی (ره) نگاهی سکولار است

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الزمان اصفهان گفت: کسانی که دین را از سیاست جدا می‌دانند همان افرادی هستند که نگاهشان به دین اسلام و خط و مشی امام خمینی (ره) نگاهی سکولار است.
مدعیان جدایی دین از سیاست نگاهشان به مشی امام خمینی (ره) نگاهی سکولار است

سپهر نیوز

View more posts from this author