مدیران باشگاه استقلال از منصوریان حمایت کنند

مدیران باشگاه استقلال از منصوریان حمایت کنند
بازیکن اسبق تیم فوتبال استقلال از مدیران این باشگاه خواست تا از کادر فنی و علیرضا منصوریان حمایت کنند.

مدیران باشگاه استقلال از منصوریان حمایت کنند

بازیکن اسبق تیم فوتبال استقلال از مدیران این باشگاه خواست تا از کادر فنی و علیرضا منصوریان حمایت کنند.
مدیران باشگاه استقلال از منصوریان حمایت کنند

آخرین اخبار ورزشی

View more posts from this author