مذاکره با آمریکا و زیر بار ذلت رفتن مشکلی را حل نمی‌کند

مذاکره با آمریکا و زیر بار ذلت رفتن مشکلی را حل نمی‌کند
نماینده ولی فقیه آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا و زیر بار ذلت رفتن مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: آزادگان سرافراز الگو و نمونه بارزی از صبر و استقامت در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار هستند.

مذاکره با آمریکا و زیر بار ذلت رفتن مشکلی را حل نمی‌کند

نماینده ولی فقیه آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا و زیر بار ذلت رفتن مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: آزادگان سرافراز الگو و نمونه بارزی از صبر و استقامت در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار هستند.
مذاکره با آمریکا و زیر بار ذلت رفتن مشکلی را حل نمی‌کند

دانلود فیلم با لینک مستقیم

View more posts from this author