مراجعه بیش از 6.5 هزار نفر به مرکز مداخله در طلاق بهزیستی گیلان

مراجعه بیش از 6.5 هزار نفر به مرکز مداخله در طلاق بهزیستی گیلان
مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: سال گذشته 6 هزار و 546 نفر به مرکز مداخله در طلاق بهزیستی گیلان مراجعه کردند.

مراجعه بیش از 6.5 هزار نفر به مرکز مداخله در طلاق بهزیستی گیلان

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: سال گذشته 6 هزار و 546 نفر به مرکز مداخله در طلاق بهزیستی گیلان مراجعه کردند.
مراجعه بیش از 6.5 هزار نفر به مرکز مداخله در طلاق بهزیستی گیلان

بک لینک رنک 7

فانتزی

View more posts from this author