مراسم بدرقه ورزشکاران پارالمپیکی‌ اصفهان برگزار شد

مراسم بدرقه ورزشکاران پارالمپیکی‌ اصفهان برگزار شد
مراسم بدرقه چهار ورزشکار پارالمپیکی اصفهان با حضور خانواده این ورزشکاران و جمعی از مسؤولان ورزشی و مدیران شهری و استانی به انجام رسید.

مراسم بدرقه ورزشکاران پارالمپیکی‌ اصفهان برگزار شد

مراسم بدرقه چهار ورزشکار پارالمپیکی اصفهان با حضور خانواده این ورزشکاران و جمعی از مسؤولان ورزشی و مدیران شهری و استانی به انجام رسید.
مراسم بدرقه ورزشکاران پارالمپیکی‌ اصفهان برگزار شد

اتوبیوگرافی

View more posts from this author