مراسم بزرگداشت ورود مردان غیرت به میهن در کرمانشاه برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت ورود مردان غیرت به میهن در کرمانشاه برگزار می‌شود
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه‌ مراسم بزرگداشت ورود آزادگان به میهن امروز ساعت 16 در حسینه ثارالله کرمانشاه برگزار می‌شود، گفت: آزادگان آبروی نظام و ملت را حفظ کردند.

مراسم بزرگداشت ورود مردان غیرت به میهن در کرمانشاه برگزار می‌شود

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه‌ مراسم بزرگداشت ورود آزادگان به میهن امروز ساعت 16 در حسینه ثارالله کرمانشاه برگزار می‌شود، گفت: آزادگان آبروی نظام و ملت را حفظ کردند.
مراسم بزرگداشت ورود مردان غیرت به میهن در کرمانشاه برگزار می‌شود

ترانه

View more posts from this author