مراسم وداع با پیکر مطهر 2 شهید گمنام در اهواز برگزار می‌شود

مراسم وداع با پیکر مطهر 2 شهید گمنام در اهواز برگزار می‌شود
مراسم وداع با پیکر مطهر 2 شهید گمنام، یکشنبه 29 بهمن‌ماه در اهواز برگزار می‌شود.

مراسم وداع با پیکر مطهر 2 شهید گمنام در اهواز برگزار می‌شود

مراسم وداع با پیکر مطهر 2 شهید گمنام، یکشنبه 29 بهمن‌ماه در اهواز برگزار می‌شود.
مراسم وداع با پیکر مطهر 2 شهید گمنام در اهواز برگزار می‌شود

View more posts from this author