مراقب باشیم چراغ هندبال خاموش نشود/ مازندرانی‌ها 15 سال در لیگ هندبال تیم ندارند

مراقب باشیم چراغ هندبال خاموش نشود/ مازندرانی‌ها 15 سال در لیگ هندبال تیم ندارند
عضو تیم ملی ساحلی هندبال گفت: اگر فکر جدی برای هندبال کشور نشود چراغ این رشته ورزشی در کشور خاموش می‎شود.

مراقب باشیم چراغ هندبال خاموش نشود/ مازندرانی‌ها 15 سال در لیگ هندبال تیم ندارند

عضو تیم ملی ساحلی هندبال گفت: اگر فکر جدی برای هندبال کشور نشود چراغ این رشته ورزشی در کشور خاموش می‎شود.
مراقب باشیم چراغ هندبال خاموش نشود/ مازندرانی‌ها 15 سال در لیگ هندبال تیم ندارند

خبر دانشجویی

View more posts from this author