مرحله نهائی مسابقات علمی علوم انسانی دانش‌آموزان برگزار شد

مرحله نهائی مسابقات علمی علوم انسانی دانش‌آموزان برگزار شد
مسؤول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه صاحب‌الزمان(عج) گفت: اولین دوره مسابقات علمی علوم انسانی دانش‌آموزان به میزبانی استان اصفهان به مدت 2 روز در ارودگاه شهدای شهر درچه برگزار شد.

مرحله نهائی مسابقات علمی علوم انسانی دانش‌آموزان برگزار شد

مسؤول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه صاحب‌الزمان(عج) گفت: اولین دوره مسابقات علمی علوم انسانی دانش‌آموزان به میزبانی استان اصفهان به مدت 2 روز در ارودگاه شهدای شهر درچه برگزار شد.
مرحله نهائی مسابقات علمی علوم انسانی دانش‌آموزان برگزار شد

شهر خبر

View more posts from this author