مردم قروه با سینما آشتی کردند

مردم قروه با سینما آشتی کردند
با اکران فیلم سینمایی «بارکد» پس از دو دهه تعطیلی تنها سینمای شهر قروه، مردم این شهر بار دیگر با سینما آشتی کردند.

مردم قروه با سینما آشتی کردند

با اکران فیلم سینمایی «بارکد» پس از دو دهه تعطیلی تنها سینمای شهر قروه، مردم این شهر بار دیگر با سینما آشتی کردند.
مردم قروه با سینما آشتی کردند

تکست آهنگ

View more posts from this author