مردم محروم دیشموک امیدوار به تدبیر رئیس‌جمهور برای رفع محرومیت‌ها

مردم محروم دیشموک امیدوار به تدبیر رئیس‌جمهور برای رفع محرومیت‌ها
مردم محروم دیشموک چشم‌انتظار رفع محرومیت‌ها در سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد هستند.

مردم محروم دیشموک امیدوار به تدبیر رئیس‌جمهور برای رفع محرومیت‌ها

مردم محروم دیشموک چشم‌انتظار رفع محرومیت‌ها در سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد هستند.
مردم محروم دیشموک امیدوار به تدبیر رئیس‌جمهور برای رفع محرومیت‌ها

90ورزشی

View more posts from this author