مردی تنها طلایی کشتی قم در انتخابی تیم ملی نوجوانان

مردی تنها طلایی کشتی قم در انتخابی تیم ملی نوجوانان
فرنگی‌کار وزن 54 کیلوگرم تنها عنوان قهرمانی و نشان طلای کشتی استان قم در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان را به خود اختصاص داد.

مردی تنها طلایی کشتی قم در انتخابی تیم ملی نوجوانان

فرنگی‌کار وزن 54 کیلوگرم تنها عنوان قهرمانی و نشان طلای کشتی استان قم در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان را به خود اختصاص داد.
مردی تنها طلایی کشتی قم در انتخابی تیم ملی نوجوانان

تلگرام

View more posts from this author