مرهم زخم کارگران کارخانه قند فسا در گمرک چابهار خاک می‌خورد

مرهم زخم کارگران کارخانه قند فسا در گمرک چابهار خاک می‌خورد
فرماندار فسا با اعلام خبر عدم ترخیص شکرخام خریداری‌شده کارخانه قند فسا، گفت: اختلاف تعرفه واردات شکر بین گمرک بندر چابهار و سازمان بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی) باعث بروز این مشکل شده است.

مرهم زخم کارگران کارخانه قند فسا در گمرک چابهار خاک می‌خورد

فرماندار فسا با اعلام خبر عدم ترخیص شکرخام خریداری‌شده کارخانه قند فسا، گفت: اختلاف تعرفه واردات شکر بین گمرک بندر چابهار و سازمان بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی) باعث بروز این مشکل شده است.
مرهم زخم کارگران کارخانه قند فسا در گمرک چابهار خاک می‌خورد

View more posts from this author