مرکز اپا در دانشگاه جهرم به بهره‌برداری می‌رسد

مرکز اپا در دانشگاه جهرم به بهره‌برداری می‌رسد
فرماندار ویژه جهرم از افتتاح مرکز اپا در دانشگاه جهرم و اتصال آن به فیبر نوری با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.

مرکز اپا در دانشگاه جهرم به بهره‌برداری می‌رسد

فرماندار ویژه جهرم از افتتاح مرکز اپا در دانشگاه جهرم و اتصال آن به فیبر نوری با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
مرکز اپا در دانشگاه جهرم به بهره‌برداری می‌رسد

پامنا موبایل لپ تاپ

View more posts from this author