مرگ مادر و فرزند در تصادف زیر پل راه‌آهن

مرگ مادر و فرزند در تصادف زیر پل راه‌آهن
مسؤول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از مرگ یک مادر و فرزندش در تصادف شب گذشته زیر پل راه‌آهن اصفهان خبر داد.

مرگ مادر و فرزند در تصادف زیر پل راه‌آهن

مسؤول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از مرگ یک مادر و فرزندش در تصادف شب گذشته زیر پل راه‌آهن اصفهان خبر داد.
مرگ مادر و فرزند در تصادف زیر پل راه‌آهن

View more posts from this author