مرگ 600 نفر در جاده‌های کرمان/ خیران برای تجهیز راه‌ها به دوربین‌های کنترل سرعت اقدام کنند

مرگ 600 نفر در جاده‌های کرمان/ خیران برای تجهیز راه‌ها به دوربین‌های کنترل سرعت اقدام کنند
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: سال گذشته به علت بی‌نظمی‌های ترافیکی در درون و برون استان کرمان، 600 نفر جان خود را از دست دادند که بیشتر جوان‌، متأهل و سرپرست خانوار بودند.

مرگ 600 نفر در جاده‌های کرمان/ خیران برای تجهیز راه‌ها به دوربین‌های کنترل سرعت اقدام کنند

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: سال گذشته به علت بی‌نظمی‌های ترافیکی در درون و برون استان کرمان، 600 نفر جان خود را از دست دادند که بیشتر جوان‌، متأهل و سرپرست خانوار بودند.
مرگ 600 نفر در جاده‌های کرمان/ خیران برای تجهیز راه‌ها به دوربین‌های کنترل سرعت اقدام کنند

موسیقی

View more posts from this author