مسابقات اسب‌سواری استقامت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

مسابقات اسب‌سواری استقامت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد
رئیس هیأت سوارکاری چهارمحال و بختیاری گفت: مسابقات اسب‌سواری استقامت با حضور ورزشکارانی از سراسر این استان برگزار شد.

مسابقات اسب‌سواری استقامت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

رئیس هیأت سوارکاری چهارمحال و بختیاری گفت: مسابقات اسب‌سواری استقامت با حضور ورزشکارانی از سراسر این استان برگزار شد.
مسابقات اسب‌سواری استقامت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

مرکز فیلم

View more posts from this author