مسابقات بین‌المللی کاراته سبک فودوکان با قهرمانی ایران پایان یافت

مسابقات بین‌المللی کاراته سبک فودوکان با قهرمانی ایران پایان یافت
مسابقات بین‌المللی کاراته سبک فودوکان در بخش مردان و زنان به میزبانی شهر سنندج برگزار شد و در یک رقابت دو روزه با قهرمانی تیم ایران پایان یافت.

مسابقات بین‌المللی کاراته سبک فودوکان با قهرمانی ایران پایان یافت

مسابقات بین‌المللی کاراته سبک فودوکان در بخش مردان و زنان به میزبانی شهر سنندج برگزار شد و در یک رقابت دو روزه با قهرمانی تیم ایران پایان یافت.
مسابقات بین‌المللی کاراته سبک فودوکان با قهرمانی ایران پایان یافت

خبرهای داغ

View more posts from this author