مسابقات شترسواری در منطقه آزاد چابهار برگزار شد

مسابقات شترسواری در منطقه آزاد چابهار برگزار شد
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار گفت: مسابقات شترسواری ویژه ایام نوروز برای نخستین‌بار در پیست شترسواری منطقه برگزار شد که مورد استقبال مسافران و گردشگران نوروزی قرار گرفت.

مسابقات شترسواری در منطقه آزاد چابهار برگزار شد

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار گفت: مسابقات شترسواری ویژه ایام نوروز برای نخستین‌بار در پیست شترسواری منطقه برگزار شد که مورد استقبال مسافران و گردشگران نوروزی قرار گرفت.
مسابقات شترسواری در منطقه آزاد چابهار برگزار شد

بازی آزاد

مجله اتومبیل

View more posts from this author