مساعدت دهیاران بخش مرکزی آبیک برای انتقال زباله‌ به سایت محمدآباد

مساعدت دهیاران بخش مرکزی آبیک برای انتقال زباله‌ به سایت محمدآباد
بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک بر مساعدت دهیاران این بخش آبیک در انتقال زباله‌ به سایت بازیافت زباله در محمدآباد استان قزوین تأکید کرد.

مساعدت دهیاران بخش مرکزی آبیک برای انتقال زباله‌ به سایت محمدآباد

بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک بر مساعدت دهیاران این بخش آبیک در انتقال زباله‌ به سایت بازیافت زباله در محمدآباد استان قزوین تأکید کرد.
مساعدت دهیاران بخش مرکزی آبیک برای انتقال زباله‌ به سایت محمدآباد

پایگاه خبری مبارز

View more posts from this author