مشارکت دانشگاه آزاد در برگزاری نشست‌های تخصصی نمایشگاه قرآن

مشارکت دانشگاه آزاد در برگزاری نشست‌های تخصصی نمایشگاه قرآن
دبیر شورای قرآن و عترت واحدهای دانشگاه آزاد استان تهران از مشارکت واحدهای دانشگاه آزاد این استان در برگزاری نشست‌های تخصصی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خبر داد.

مشارکت دانشگاه آزاد در برگزاری نشست‌های تخصصی نمایشگاه قرآن

دبیر شورای قرآن و عترت واحدهای دانشگاه آزاد استان تهران از مشارکت واحدهای دانشگاه آزاد این استان در برگزاری نشست‌های تخصصی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خبر داد.
مشارکت دانشگاه آزاد در برگزاری نشست‌های تخصصی نمایشگاه قرآن

فروش بک لینک

اس ام اس جدید

View more posts from this author