مشارکت 30 درصدی مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی همدان

مشارکت 30 درصدی مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی همدان
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان با بیان اینکه در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی طرح بازنگری 15 روستا و صدور یک‎هزار و 500 جلد سند مالکیت در دستور کار است، گفت: امسال 30 درصد مردم را در اجرای پروژه‌های عمرانی شرکت می‌دهیم.

مشارکت 30 درصدی مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی همدان

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان با بیان اینکه در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی طرح بازنگری 15 روستا و صدور یک‎هزار و 500 جلد سند مالکیت در دستور کار است، گفت: امسال 30 درصد مردم را در اجرای پروژه‌های عمرانی شرکت می‌دهیم.
مشارکت 30 درصدی مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی همدان

ایرانی

View more posts from this author