مشکل دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی در اردبیل برطرف می‌شود

مشکل دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی در اردبیل برطرف می‌شود
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از به حداقل رساندن آسیب‌ها و خطرات پسماندهای بهداشتی و درمانی در استان با تجهیز بیمارستان‌ها به سیستم دفع مناسب خبر داد.

مشکل دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی در اردبیل برطرف می‌شود

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از به حداقل رساندن آسیب‌ها و خطرات پسماندهای بهداشتی و درمانی در استان با تجهیز بیمارستان‌ها به سیستم دفع مناسب خبر داد.
مشکل دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی در اردبیل برطرف می‌شود

بک لینک

View more posts from this author