مصدومیت 53 نفر در همدان در اثر حوادث مختلف

مصدومیت 53 نفر در همدان در اثر حوادث مختلف
مسئول کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان همدان از مصدومیت 53 نفر در همدان از 25 اسفند تا هفتم فروردین در اثر حوادث مختلف خبر داد.

مصدومیت 53 نفر در همدان در اثر حوادث مختلف

مسئول کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان همدان از مصدومیت 53 نفر در همدان از 25 اسفند تا هفتم فروردین در اثر حوادث مختلف خبر داد.
مصدومیت 53 نفر در همدان در اثر حوادث مختلف

آهنگ جدید

مدرسه

View more posts from this author