مصدوم شدن 27 نفر در تصادف محور نصرت آباد سیستان و بلوچستان

مصدوم شدن 27 نفر در تصادف محور نصرت آباد سیستان و بلوچستان
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بر اثر تصادف خودروی سمند با یک دستگاه اتوبوس در محور نصرت آباد 27 نفر مصدوم شدند.

مصدوم شدن 27 نفر در تصادف محور نصرت آباد سیستان و بلوچستان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بر اثر تصادف خودروی سمند با یک دستگاه اتوبوس در محور نصرت آباد 27 نفر مصدوم شدند.
مصدوم شدن 27 نفر در تصادف محور نصرت آباد سیستان و بلوچستان

عکس

View more posts from this author