مصدوم شدن 9 نفر بر اثر تصادف پراید با تویوتا

مصدوم شدن 9 نفر بر اثر تصادف پراید با تویوتا
مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: تصادف پراید و تویوتا در محور زرین‌شهر – باغ بهادران 9 مصدوم برجای گذاشت.

مصدوم شدن 9 نفر بر اثر تصادف پراید با تویوتا

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: تصادف پراید و تویوتا در محور زرین‌شهر – باغ بهادران 9 مصدوم برجای گذاشت.
مصدوم شدن 9 نفر بر اثر تصادف پراید با تویوتا

View more posts from this author