مصوباتی که فقط بر روی کاغذ می‌مانند/ باید به سالمندان توجه ویژه‌ای شود

مصوباتی که فقط بر روی کاغذ می‌مانند/ باید به سالمندان توجه ویژه‌ای شود
رئیس کانون بازنشستگان خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون مصوبات زیادی در ارتباط با سالمندان ارائه شده است، گفت: این مصوبات فقط بر روی کاغذ می‌مانند و هیچ کدام اجرایی نمی‌شود.

مصوباتی که فقط بر روی کاغذ می‌مانند/ باید به سالمندان توجه ویژه‌ای شود

رئیس کانون بازنشستگان خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون مصوبات زیادی در ارتباط با سالمندان ارائه شده است، گفت: این مصوبات فقط بر روی کاغذ می‌مانند و هیچ کدام اجرایی نمی‌شود.
مصوباتی که فقط بر روی کاغذ می‌مانند/ باید به سالمندان توجه ویژه‌ای شود

فروش بک لینک

بازی

View more posts from this author