معدوم‌سازی 3 هزار و 765 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در مازندران

معدوم‌سازی 3 هزار و 765 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در مازندران
مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران گفت: از آغاز طرح نوروزی تا ششم فروردین‌ماه، 3 هزار و 765 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد.

معدوم‌سازی 3 هزار و 765 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در مازندران

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران گفت: از آغاز طرح نوروزی تا ششم فروردین‌ماه، 3 هزار و 765 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد.
معدوم‌سازی 3 هزار و 765 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در مازندران

bluray movie download

کانون نماز

View more posts from this author