معرفی تمام ظرفیت‌های موجود در خوزستان به تجار لهستانی

معرفی تمام ظرفیت‌های موجود در خوزستان به تجار لهستانی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: از آنجایی که 80 درصد منابع نفتی در کشور در استان خوزستان است، از فرصت استفاده کردیم و شرایطی را برای مذاکره هیأت تجاری لهستان با انجمن تولیدکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی را در اهواز فراهم کردیم.

معرفی تمام ظرفیت‌های موجود در خوزستان به تجار لهستانی

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: از آنجایی که 80 درصد منابع نفتی در کشور در استان خوزستان است، از فرصت استفاده کردیم و شرایطی را برای مذاکره هیأت تجاری لهستان با انجمن تولیدکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی را در اهواز فراهم کردیم.
معرفی تمام ظرفیت‌های موجود در خوزستان به تجار لهستانی

بک لینک رنک 4

مرکز فیلم

View more posts from this author