معرفی رقبای قم در تنیس‌ روی‌میز پسران نونهال کشور

معرفی رقبای قم در تنیس‌ روی‌میز پسران نونهال کشور
رئیس هیأت تنیس روی‌میز استان قم از مشخص شدن رقبای پسران پینگ‌پنگ باز قم در مسابقات قهرمانی تنیس روی‌میز رده سنی نونهالان کشور خبر داد.

معرفی رقبای قم در تنیس‌ روی‌میز پسران نونهال کشور

رئیس هیأت تنیس روی‌میز استان قم از مشخص شدن رقبای پسران پینگ‌پنگ باز قم در مسابقات قهرمانی تنیس روی‌میز رده سنی نونهالان کشور خبر داد.
معرفی رقبای قم در تنیس‌ روی‌میز پسران نونهال کشور

باران فیلم

View more posts from this author